Αξιολόγηση της τρέχουσας και μελλοντικής προοπτικής των παρόχων τηλεϊατρικής

Επί του παρόντος, ο τομέας της τηλεϊατρικής παρουσιάζει αλλαγές με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με ρυθμό πολύ πιο γρήγορο από πριν. Ο λόγος πίσω από αυτό έχει αποδοθεί στα ραγδαία βήματα που έχει κάνει η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Αυτό οδήγησε τους παρόχους τηλεϊατρικής να είναι σε θέση να παρέχουν πιο προσιτές υπηρεσίες από ό,τι πριν, που περιλαμβάνει 24ωρη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, εικονικές επισκέψεις γιατρούς και λύσεις στελέχωσης για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

Σήμερα, με τα smartphone να βρίσκονται ουσιαστικά στα χέρια όλων, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για φορητές συσκευές από παρόχους τηλεϊατρικής, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτενώς για την παρακολούθηση της υγείας των ασθενών. Ένας αριθμός έξυπνων και φορητών συσκευών έχει επίσης αναπτυχθεί από τέτοιους παρόχους για τη μέτρηση των ζωτικών στοιχείων του σώματος πελατών στο σπίτι, μερικές από τις πιο συνηθισμένες είναι αυτές της γλυκόζης και της αρτηριακής πίεσης.

Οδηγίες για την Τηλεϊατρική

Κάθε υπηρεσία έχει το δικό της σύνολο οδηγιών που πρέπει να ακολουθούνται. Αυτό περιλαμβάνει και την τηλεϊατρική. Παρόλο που οι πάροχοι και οι χρήστες τηλεϊατρικής δεν έχουν ακόμη ένα τυπικό σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, η Αμερικανική Ιατρική Ένωση ή η AMA έχουν θέσει κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, μερικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

· Χρήση: Η τηλεϊατρική δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που η κατάσταση του ασθενούς είναι τέτοια που απαιτεί εξέταση από εξουσιοδοτημένο ιατρό.

· Ειδοποίηση του ασθενούς: Είναι επιτακτική ανάγκη οι πάροχοι τηλεϊατρικής να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους ασθενείς σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών, τα όριά τους και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που πρέπει να τηρούνται.

· Αξιολόγηση και Διαχείριση: Είναι ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών τηλεϊατρικής να βρίσκουν και να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς τους.

· Χρέωση: Οι πάροχοι τηλεϊατρικής θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται.

Κατά συνέπεια, οι πάροχοι τηλεϊατρικής είναι υπεύθυνοι για τα ακόλουθα:

  1. Κατανόηση των απαιτήσεων ενός ασθενούς

  2. Εξασφάλιση ότι ο ασθενής είναι σε θέση να βρει τον καλύτερο γιατρό

  3. Καταγραφή και διατήρηση δεδομένων ασθενών σε βάση δεδομένων

Περιορισμοί για την Τηλεϊατρική

Παρόλο που η τηλεϊατρική κερδίζει πολύ σε δημοτικότητα, έχει μερικά εμπόδια στην πορεία της προς την ευρεία χρήση. Αυτοί οι φραγμοί περιλαμβάνουν νομοθετικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από το κράτος, απαιτήσεις αδειοδότησης ειδικές για το κράτος και πολιτικές αποζημίωσης τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς.

Προοπτικές για το μέλλον

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι το έτος 2020, η τηλεϊατρική θα είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια πρόσφατη έρευνα, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δεν ενδιαφέρθηκαν απλώς, αλλά προέβλεψαν ένα λαμπρό μέλλον για αυτό.

Οι ρομποτικοί βραχίονες, τα έξυπνα ρολόγια με ενσωματωμένους ιχνηλάτες υγείας και άλλες τέτοιες έξυπνες συσκευές που μπορούν να αξιοποιήσουν την πραγματική δύναμη των υπηρεσιών τηλεϊατρικής θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο εγγύς μέλλον.

Οι προοπτικές των παρόχων τηλεϊατρικής είναι επομένως λαμπρές και ελπιδοφόρες.

Σχολιάστε